woensdag 27 januari 2016

Erasmus van Dulmen Krumpelman


Op 25 augustus 1897 werd in Bad Kreuznach Erasmus Bernhard van Dulmen Krumpelman geboren. Van Dulmen was zoon van wiskundeleraar Erasmus Bernardus van Dulmen Krumpelman en Elisabeth Adam. Zijn ouders hadden elkaar in Kreuznach leren kennen. Kort na zijn geboorte verhuisde het gezin naar Amsterdam. Hij volgde een particuliere tekenopleiding aan de Hendrik de Keyserschool en vervolgde zijn studie aan de Rijksnormaalschool voor tekenonderwijs. Hoewel Erasmus opgroeide in de hoofdstad werd hij erg aangetrokken door het Drentse platteland. In 1918 werd hij lid van Arti et Amicitiae en exposeerde geregeld op ledententoonstellingen. Hij kwam in contact met kunstenaars August Allebé, George Breitner en Willem Witsen, die hem hielpen zijn stijl te ontwikkelen. Hij schilderde vooral in een impressionistische stijl. In de Eerste Wereldoorlog moest “Von Dülmen Krumpelmann” korte tijd in militaire dienst en maakte daar diverse tekeningen van het soldatenleven. Na zijn huwelijk in 1921 vestigde hij zich in Drenthe. Hij kwam daar in aanraking met schilders van Groninger kunstkring De Ploeg waarna zijn schilderstijl losser en kleuriger werd. Hij schilderde en tekende onder meer landschappen, stadsgezichten, circustaferelen en portretten. Behalve in Nederland heeft van Erasmus ook veel in het buitenland gewerkt. Vanaf het midden van de jaren twintig trok hij regelmatig naar Parijs, waar hij een groot aantal doeken met gezichten op de brede boulevards heeft geschilderd. Na de Tweede Wereldoorlog heeft hij ook elders in Frankrijk geschilderd en nadat hij in 1947 met een Groningse coaster een reis naar Portugal en Noord-Afrika had gemaakt, zou hij nog meerdere keren naar deze streken terugkeren.  Tot op hoge leeftijd heeft hij doorgewerkt en een oeuvre opgebouwd dat uit ontelbare schilderijen, aquarellen en tekeningen bestaat van de meest uiteenlopende onderwerpen: landschappen, stads- en dorpsgezichten, kermis en circustaferelen, het boerenleven, portretten enz. Veel succes heeft hij geoogst met zijn schilderijen en aquarellen van naakte kinderen die in de Drentse Aa zwemmen en spelen, een thema dat hij sinds de jaren dertig veelvuldig heeft vastgelegd. Erasmus overleed op 21 juni 1987 in Vries (Zuidlaren). Veiling 8 februari 2016, 19.00 uur

Evert Moll


In Voorburg werd op 15 december 1878 Evert Moll geboren. Evert ontwikkelde zich tot een echte kunstschilder. Van jongs af aan was hij bevriend met Albert Roelofs, de zoon van de beroemde Haagse School schilder Willem Roelofs. In huize Roelofs komt hij in aanraking met kunstenaars die rond de eeuwwisseling het kunstklimaat in Nederland bepaalden. Moll woonde en werkte tussen 1895 tot 1930 in Voorburg, Londen, Parijs, Den Haag, en Rotterdam. Hij vestigde zich vervolgens in Den Haag. Daar kreeg hij raadgevingen van Willem Maris. Hij werkte veel in opdracht van kunsthandelaren in de Verenigde Staten en in Canada. Evert schilderde stillevens, landschappen, rivier, zee- en havengezichten. Evert Moll was geen hemelbestormer en geen kunstenaar met een onverzadigbare vernieuwingsdrang. Nieuwe ontwikkelingen gingen schijnbaar onopgemerkt aan hem voorbij. Hij bleef trouw aan zichzelf en aan de beginselen van de Haagse School. Evert Moll is vooral bekend van zijn ruim duizend havengezichten. Bijster veel is er van deze schilder niet bekend. Wel, dat hij graag en vaak vertoefde in de Rotterdamse haven. Het reilen en zeilen in een haven, de drukte en de traagheid van de kolossale zeeschepen boeiden hem mateloos. Hij hield van de geur van het water, de stookolie en de wind. Evert Moll was meer dan een schilder van havengezichten. Ruim de helft van zijn totale oeuvre bestaat uit landschappen, stadsgezichten en bloemstillevens. Ook als Moll landschappen en stadsgezichten schilderde, kon hij het niet laten om veel water te schilderen. Moll schilderde vooral buiten. Met zijn klapstoel en het papier op schoot zat hij aan de waterkant. Veel van zijn werken zijn van hetzelfde formaat: 19 bij 31 centimeter. Dit is precies het formaat van zijn schilderskist die hij als 'onderzetter" gebruikte. Deze paneeltjes dienden vaak als voorbeeld voor de grotere werken die in zijn atelier ontstonden. Evert overleed op 10 mei 1955 in Den Haag. Veiling van dit schilderij dinsdag 9 februari 19.00 uur.

donderdag 21 januari 2016

Philip ZilckenCharles Louis Philippe Zilcken werd geboren op 20 april 1857 in Den Haag. Philippe volgde na zijn middelbare schoolopleiding aan het Gymnasium Haganum, lessen aan de Tekenacademie te Den Haag bij Karel Klinkenberg en Anton Mauve. Hij werd op zijn 16de jaar gevraagd om als ‘secrétaire intime officieux’ van koningin Sophie der Nederlanden in functie te treden.  Behalve van Nederlandse kunstenaarsverenigingen als Arti et Amicitiae, de Haagse Kunstkring en Pulchri Studio was Zilcken lid van de Franse Société des Peintres Orientalistes. In februari 1883 vertrok Zilcken voor de eerste maal naar Algiers. Voor zijn werk als schilder vormde Noord-Afrika een grote inspiratiebron en hij wordt, samen met Marius Bauer en Hendrik Haverman, gerekend tot de belangrijkste Nederlandse oriëntalisten van zijn tijd. Zeldzaam is het boek Reisindrukken van Zilcken, verschenen in 1920 in een beperkte oplage van 150 exemplaren. Het bevat twaalf etsen van de schrijver, waaronder vier uit Egypte, als illustratie bij zijn verhaal In en om Caïro, geschreven in november 1914. Philippe Zilcken heeft in 1928 zijn memoires geschreven onder de titel Herinneringen van een Hollandsche Schilder der negentiende eeuw. Hierin haalde hij onder meer herinneringen op aan zijn oriëntaalse periode. Zijn belangstelling voor Noord Afrika ontstond naar eigen zeggen onder invloed van de beschrijvingen, die Jules en Edmond de Goncourt van hun verblijf in Algiers hadden gegeven. Hij behaalde op diverse tentoonstellingen onderscheidingen en werd begiftigd met meerdere ridderorden. Tijdens zijn leven had Zilcken al veel succes met zijn werk. In april 1892 exposeerde hij etsen met ‘Algierse’ thema's in New York en in 1911 werd hij belast met de samenstelling van een speciaal Oriëntnummer van de La Gazette de Hollande. Philip Zilcken overleed op 3 oktober 1930 in het Franse Villefranche sur Mer op 73-jarige leeftijd. Veiling 8 februari 2016, 19.00 uur.

Hans GoderisAls veilingmeester heb ik niet vaak een uitgesproken voorkeur voor een object dat in de veiling is. Deze veiling heb ik dat wel. Toen het schilderijtje van Hans Goderis ingebracht werd, werd ik direct door afmeting, staat en voorstelling enorm enthousiast. 17e Eeuw heeft veel grote schilders voortgebracht waar veel over geschreven is. Toch is er niet heel veel bekend over het werk en het leven van Hans Goderis. Wat we wel weten over Goderis is dat hij omstreeks het jaar 1600 geboren is in Haarlem, de stad waar grote welvaart was en schilderen zeker tot hoge kunst behoorde. Hans Goderis was de zoon van Joris Goderis en Maritgen Lybaerts. Tussen 1622 en 1638 was hij werkzaam in Haarlem. In 1623 werd hij lid van het plaatselijke Sint-Lucasgilde. Hans ontwikkelde zich als een fijnschilder van o.a. maritieme voorstellingen, meestal op paneel geschilderd. Schepen op volle zee of voor een havenhoofd om zo diepte in het werk te krijgen. Het schilderen was een liefhebberij voor de vermogende Goderis. Les kreeg Hans van Jan Porcellis (Gent 1583/1585 - Zoeterwoude 29-01-1632). Over Jan Porcellis weten we wel iets meer, Jan was geïnspireerd door o.a. Jan van Cappelle, Jan van Goyen, Jacob en Salomon van Ruijsdael en Simon de Vlieger, was leerling van Hendrik Vroom en les aan Hans Goderis, Hendrick van Anthonissen en Juluis Porcellis, zijn zoon. In veel werken van Jan Porcellis zie je de invloeden van Jacob van Ruisdael. Porcellis woonde in 1622 in Haarlem, maar vertrok naar Amsterdam. In 1629 kocht hij een huis van Jan van Goyen. Zijn zoon Jan trouwde met een dochter van Jan Steen. In de boeken wordt nog melding gemaakt van Hans Goderis op 25-03-1656, toch is hij waarschijnlijk in 1659 overleden. In 1632 werden een aantal schilderijen van Goderis geveild. Na 384 jaar gaat Derksen weer een werk van deze Haarlemse schilder veilen en u kunt eigenaar worden van dit museumwerk. Veiling donderdag 11 februari 2016, kavelnummer 5184