zaterdag 29 januari 2011

Théophile de Bock in veiling

In de komende veiling komt o.a. een werk van Théophile de Bock.
Théophile de Bock werd geboren op 14 januari 1851. Zijn ouders, Heinrich de Bock en Willemien Thomassen, trouwen drie jaar later als ze samen twee kinderen hebben. Daarna volgen er nog vijf.
Op achttienjarige leeftijd gaat Théophile werken bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij in Den Haag. Al snel wordt hij ontslagen omdat hij zijn tekenspullen mee naar het werk neemt en ze niet ongebruikt laat. Het verhaal gaat dat hij na zijn ontslag vraagt of hij nog drie maanden een vrijkaartje voor het traject van de maatschappij kan krijgen, zodat hij in de omgeving van Den Haag kan blijven tekenen. Dit werd geweigerd. Vanaf dit moment zal hij zich volledig op het tekenen en schilderen toeleggen.
Théophile werkt in het atelier van de landschapschilders J W van Borsselen en J H Weissenbruch. In 1872 debuteert hij op de tentoonstelling van Levende Meesters in Den Haag met het schilderij "In de omstreken van Nootdorp". Datzelfde jaar keert Jacob Maris terug uit Parijs en vestigt zich in Den Haag. Maris wordt het grote voorbeeld voor De Bock. Later verhuist Théophile naar Huize Rozenburg. De interieurschilder Tony Offermans - een leerling van Blommers - en Jan Antoon Neuhuys, een oudere broer van Albert, wonen daar ook. De Bock manifesteert zich als een schilder van de nieuwe richting. Als in 1881 de grote H W Mesdag, zijn vrouw en G H Breitner werken aan het Panorama, neemt De Bock de lucht en duinen voor zijn rekening. Hij troont onder andere Vincent van Gogh mee naar het eindresultaat, die er enthousiast over schrijft in brieven aan zijn broer Theo. Ook van Gogh is overtuigd van de kwaliteit van Théophile.
Rond 1880 werkt hij veel in Scheveningen en in de buurt van Loosduinen. Hier trekt veel op met bekende schilders als Isaac Israels, Jan Toorop, Hendrik Willem Mesdag en vele anderen.
De Bock legt zich ook toe op het verzamelen van aardewerk en porselein uit Japan, China en Delft, een collectie die zal uitgroeien tot één van de belangrijkste van Nederland.
De werken van Théophile worden goed betaald, zowel in Nederland als in Amerika en Canada. Ten onrechte wordt hij vaak "de beukenschilder" genoemd. De schilder verhuisd diverse malen w.o. naar Drenthe, en Renkum waar hij het Veluwse landschap vaak op canvas wist vast te leggen. Zijn laatste verhuizing was naar Haarlem waar hij op 22 november 1904 sterft.

Meer informatie kunt u vinden op de site van  Derksen Veilingbedrijf